گوشواره کراس طرح سه پاپیون

تومان89000

  • گوشواره کراس نگیندار
  • با طرج سه پاپیون
  • تک گوش
  • نیازمند سوراخ رایج پایین گوش، و در بالا بدون نیاز به سوراخ گوش (به شکل یک عصا بالای گوش محکم می شود)

موجود