دستبند زنانه طرح گل بابونه

  • دستبند زیبای زنانه از جنس فلز برنج
  • با طراحی گلهای بابونه؛ نماد عشق صبر و وفاداری
  • دستبند با سایز قابل تغییر (قطر داخلی 6 در 5 سانتی متر)

>> سرویس گل بابونه