کاملترین تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب انگشتر

تعبیر خواب دیدن انگشتر

دیدن انگشتر در خواب ار دید معبران مختلف تفاسیر مثبت و منفی متفاوتی دارد. به گفته‌ی امام صادق (ع) دیدن انگشتر در خواب  به طور کلی چهار نشانه دارد:

 • کسب قدرت، سلطنت، شکوه جلال
 • ازدواج، زن وهمسر
 • صاحب فرزند شدن
 • کسب مال،ثروت و منفعت

در این مقاله سعی شده تعابیر مختلف انواع انگشترها بررسی شود.

تعبیر خواب انگشتر مردانه

دیدن انگشتر مردانه در خواب به این معناست که شما در زندگی اجتماعی و شغلی خود توانایی‌های بالایی دارید و موفقیت‌های بزرگی را کسب خواهید کرد.

تعبیر خواب انگشتر طلا

تعبیر خواب انگشتر طلا برای مرد یا زن مجرد، نشانه ازدواج و وارد شدن به یک رابطه بلند مدت است. همچنین می تواند تعبیری از موفقیت شغلی باشد.

تعبیر خواب انگشتر طلا برای خانم یا آقای متاهل، نشانه بهبود رابطه زناشویی و خوشبختی بیشتر است. تعبیر دیگر آن بهبود شرایط مالی است.

تعبیر خواب انگشتر طلا برای دختر مجرد

تعبیر خواب انگشتر طلا از  نظر امام صادق (ع) مثبت بوده و نشانی از بستن عهدی پایدار و محكم می‌باشد. در سایر تعابیر آمده است كه داشتن انگشتر طلا نشانی از آمدن خواستگار است، در واقع اگر دختری مجرد در خواب ببیند كه تعداد زیادی انگشتر طلا دارد نشانی بر تعدد خواستگار است. چنان چه دختر مجرد در خواب ببیند كه انگشتر طلا از شخصی كه مرده است می‌گیرد، نشان دهنده ی این است كه در آینده اتفاقات خوش یمنی می‌افتد و با اشخاص زیادی ملاقات خواهد داشت. >> خرید انگشتر زنانه

جابر مغربی بر این باور است كه اگر دختر مجردی در خواب ببیند كه انگشتر طلایش را شكسته یا آن را تعمیر می‌كند نشانی بر شكست و مشكل در ازدواج یا رابطه ی عاطفی اش می‌باشد. در تعبیر خواب ابن سیرین گفته شده اگر برای دختر مجرد انگشتر طلا خریده شود نشانی بر ازدواج كردن و داشتن شوهری است كه باعث سربلندی و افتخار او می‌شود.

به طور كلی در بیشتر مواقع تعبیر خواب انگشتر طلا برای زنان و یا دختران نشانی از شادی و كامیابی است.

تعبیر خواب انگشتر مسی

در تعبیر خواب انگشتر مسی از جابر مغربی آمده است كه نشانی از رسیدن منفعت و خیر از طرف مردم ضعیف و افراد بی‌اصل و نسب است. به طور كلی دیدن مس سرخ در خواب نشانی از کسب مال و ثروت و شکوه می‌باشد و خرید آن به معنای کسب موفقیت می‌باشد. شکل دادن به مس با چکش یا وسیله‌ای دیگر در خواب به معنای پیروز شدن و حل مشکلات است و چنان چه شکل نگیرد نشانی بر حل نشدن مشکل است. البته به تفسیر بعضی از تعابیر نیز داشتن یک شیء مسی آسیبی از طرف یک دوست می‌باشد. 

تعبیر خواب انگشتر عقیق

عقیق جزء سنگ‌هایی است که همراه داشتن آن باعث ایجاد انرژی مثبت و احساس خوب می‌شود و دیدن آن در خواب نیز نیکو می‌باشد.

به تعبیر منوچهر مطیعی:

 • داشتن انگشتر عقیقی که قبلا آن را نداشته‌اید نشانی از اتفاقی خوشایند است که شادی به همراه دارد.
 • چنان‌چه شخصی به شما انگشتری عقیق بدهد به این معناست که از طرف آن شخص سود و منفعتی به شما می‌رسد و بالعکس اگر شما انگشتر عقیق را به کسی دهید از طرف شما خیری به آن شخص می‌رسد. >> خرید انگشتر مردانه
 • اگر در خواب انگشتر عقیق یا سنگ عقیقی داشته باشید که روی آن آیه‌ی از قرآن یا دعایی نوشته شده باشد، به این معناست که خیر و خوشحالی، منفعت، افزایش روزی و حل مشکلات در پیش رو خواهد داشت.
 • به تعبیری دیگر داشتن انگشتر عقیق در خواب نشانی از ایمان و گره گشایی است. اما چنان‎چه در خواب انگشتر عقیق خود را بفروشید یا از شما بدزدند و یا گم کنید دلیلی بر از دست دادن ثروت و اتفاقات ناخوشایند است.

به طور کلی تعبیر خواب انگشتر عقیق بر اتفاق‌های بسیار خوشایند دلالت دارد.

تعبیر خواب انگشتر دلربا

سنگ دلبربا، نوعی سنگ قیمتی است. تعبیر خواب انگشتر دلربا، همانند تعبیر خواب انگشتر عقیق (ذکر شده در بالا) می باشد.

تعبیر خواب انگشتر طلا برای زن متاهل

تعبیر خواب انگشتر طلا برای زن متاهل نشانی از شادی، موفقیت و درست شدن کارهاست. اگر زنی ببیند که همسرش به او انگشتری طلا هدیه داده به این معنا است که مورد احترام همسرش قرار می‌گیرد و به بزرگی و شکوه می‌رسد. همچنین پیدا کردن انگشتر طلا توسط زن متاهل نیز نشانی بر برکت، خیر و شادمانی است و گم کردن آن می تواند نشانی از فقدان آن باشد.

تعبیر خواب انگشتر سیاه

در تعبیر خواب انگشتر با نگین سیاه چنین آمده است که در صورتی که آن انگشتر را در عالم واقعیت نداشته باشید ممکن است در روابط عاطفی‌تان خلل ایجاد شود و  دلیلی بر اختلاف با همسر و حتی جدایی است.

تعبیر خواب انگشتر عقیق مردانه

به گفته‌ی بعضی از معبران دیدن انگشتر در خواب برای مردان کراهت داشته و نشانی از ضرر است که به نظر می‌رسد این مورد بیشتر برای انگشتر طلا صدق کرده است. اما بعضی دیگر بر این باورند که بزرگان و شاهان در گذشته انگشتر داشته ‌اند و دیدن انگشتر در خواب برای مردان نشانی از کسب مقام و ثروت است.

از آنجایی که انگشتر عقیق نوعی سنگ عبادی و درمانی است و در دین اسلام بسیاری از بزرگان به داشتن آن تاکید کرده‌اند. تعبیر خواب آن برای مردان نشانی از خیر و برکت است به ویژه اگر آیات قرآن بر روی آن حک شده باشد. وچنان‌چه ازمردی از کسی انگشتر عقیق بگیرد از طرف آن شخص به او منفعتی برسد و چنان چه مردی به کسی انگشتری عقیق هدیه بدهد از طرف او به آن شخص خیر و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب انگشتر بدون نگین

تعبیر خواب انگشتر بدون نگین

اگر زنی در  خواب ببینید که نگین انگشترش از بین برود و کنده شود دلیلی بر از دست دادن فرزند و فقدان ثروت است. جالب است بدانید چنان چه در خواب انگشتر شکسته شود و فقط نگینش بماند به این معناست که مقام شخص از بین می‌رود ولی آبرویش حفظ می‌شود. تعبیر خواب انگشتری با دو نگین مشابه که یکی از آن‌ها شکسته شود یا بیفتد نشان توبه از گناه است. همچنین دیدن انگشتری با دو نگین مشابه در خواب نشانی از غلام‌زاده بودن دارنده‌ی آن انگشتر است.

تعبیر خواب انگشتر با نگین سبز

رنگ سبز یکی از رنگ‌های معنوی و خوش یمن است و دیدن انگشتر با نگین سبز در خواب نیز خیر و برکت است . اگر شخصی در خواب ببیند که به او انگشتری سبز داده‌اند نشانی بر پیروزی بر دشمن و به دست آوردن خیر و نعمت است. دیدن انگشتر با نگین سبز در خواب برای شخص بیمار نشانی بر درمان و شفا یافتن است. همچنین تعبیر خواب انگشتر با نگین سبز بر ایمان و پاکی نیت شخص خواب بیننده دلالت دارد. به گفته‌ی بعضی دیگر از معبران، تعبیر خواب انگشتر با نگین زمردی سبز نشانی بر صاحب فرزند یا  برادر شدن است. همچنین می‌تواند دلیلی برای به دست آوردن مال حلال باشد.

تعبیر خواب انگشتر جواهر

اگر کسی در خواب انگشتر جواهر ببینید، تعبیر آن بسیار خوبست و نشانه یک عهد و پیمان محکم و استوار خواهد بود.

تعبیر خواب گم کردن انگشتر

 • اگر زنی در خواب انگشتر نگیندار خود را گم کند تعبیر آن از دست دادن مقام و موقعیت، یا از دست دادن فرزند و شوهر است.
 • گم کردن انگشتر الماس در خواب یعنی مردن یا رسوایی.
 • اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروخته اید یا گم کردید،یا کسی آنرا از شما دزدید، تعبیر آن از دست دادن ثروت و دارایی و ضرر مالی است. >> خرید انگشتر زنانه ژوپینگ

تعبیر خواب انگشتر کثیف

اگر فردی در خواب ببیند که انگشتری کثیف دارد، تعبیرش اینست که مردم درباره او با کلمات ناپسند و زشت صحبت می کنند.

تعبیر خواب انگشتر بدلیجات

در ادامه به سه مدل تعبیر خواب انگشتر بدلیجات از دیدگاه علم روانشناسی می پردازیم:

 • اگر در خواب انگشتر بدلی را خیلی دوست داشته باشید و ندانید که برای کیست، تعبیر آن اینست که باید برای توانایی ها و استعدادهای خود ارزش بیشتری قائل شوید. و از آنها در زندگی روزانه بیشتر استفاده کنید.
 • اگر درخواب مشغول خرید انگشتر بدل هستید، این خواب به اعتماد به نفس خوب شما در کسب دستاوردهای بیشتر در زندگیتان اشاره دارد.
 • اگر در خواب ببینید که کسی انگشتر بدل شما را دزدید، یعنی اعتماد به نفس خود را از دست داده اید، بهتر است خود را بازیابید و نگذارید که این حس بد در شما ماندگار شود.

متشکریم که تا انتهای این مطلب از نیلو شاپ؛ مرجع خرید بدلیجات، با ما همراه بودید.

برترین انگشترهاخرید انگشتر

13%
قیمت اصلی تومان320000 بود.قیمت فعلی تومان280000 است.
12%
قیمت اصلی تومان250000 بود.قیمت فعلی تومان220000 است.
21%
قیمت اصلی تومان250000 بود.قیمت فعلی تومان198000 است.
31%
قیمت اصلی تومان180000 بود.قیمت فعلی تومان125000 است.

4 دیدگاه برای “کاملترین تعبیر خواب انگشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *